Cần thợ biết làm tay chân nước và thợ biết làm bột. Bao lương nếu cần. Tiệm ở Marietta, exit 263 của 75N. Khách Mỹ trắng, tip nhiều. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-424-0221 (W)

Cần sang nhà hàng Crawfish & Seafood ở Marietta. Income cao. Tiệm không nhận Food Stamp. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 770-656-2098

Cần gấp thợ giỏi P&W & thợ chân tay nước, SNS, làm full time/part time. Tiệm trong khu Publix, Marietta, Mỹ trắng. Bao lương $4,000/tháng, good tip. Liên lạc: 770-925-5911

Cần thợ Nam/Nữ full time, biết làm đủ thứ hoặc TCN. Tiệm trong vùng Marietta, khu Mỹ trắng. Tiền tip nhiều, Bảo đảm có income. XLL: 404-801-5209 (C)