• Monday - Apr, 19 2021- 22:50PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 5 kết quả.

Cần tìm thợ Bột, SNS, TCN, hoặc biết làm đủ thứ càng tốt, FT/PT. Ở vùng Marietta. Có chủ đưa đi nếu cần. Xin gọi hoặc text nếu không kịp bắt phone: 404-713-6226 (tâm)

CẦN THỢ NAIL GẤP

Cần thợ nail full-time or part-time. Tiệm ở TP. Marietta, East Cobb. Nếu cần sẽ bao lương. Cách Jimmy Carter 25 phút, cách Morrow 20 phút. Cách Kennesaw 15 phút. Lương thợ Bột > 5K, tip > 1K. Lương thợ CTN > 4K. Giá nail cao. Nếu cần có thể đưa rước ở Jimmy Carter. Xin liên lạc: 404-409-7544

Tiệm ỏ Marietta Cần nam phụ giúp làm máy cắt cỏ, biết chút Tiếng Anh càng tốt. Làm FT/PT, trả cash. Lương từ $12-$15/giờ tùy khả năng. Xin liên lạc: 347-488-9282

Cần thợ làm full time/part time đều được. Tiệm trong khu Kroger vùng Mableton Marietta, GA. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-745-9669

Cần thợ nails nam hoặc nữ biết làm tất cả. Bao lương tùy theo tay nghề. Tiêm giá cao ở Marietta GA , khách lịch sự, tip cao. Xin liên lạc chị Kim: 917-294-7994