CẦN GẤP THỢ BỘT BIẾT LÀM ACRYLIC & LÀM MÓNG DÀI. Tiệm đông khách ở Peachtree Corners, cách chợ Hongkong 10’ lái xe. Xin liên lạc Hồng: 770-568-1383