• Friday - Sep, 18 2020- 10:56AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Cần nhiều thợ làm tay chân nước, gel polish, SNS & P&W. Tiệm ở Sandy Springs-Roswell, trong khu Publix. Tiệm hoạt động trên 20 năm. Xin liên lạc: 404-510-2080

CẦN THỢ NAIL

CẦN NHIỀU THỢ NAIL Biết làm bột màu, SNS, gel hoặc biết wax càng tốt. Làm vùng Sandy Springs, exit 25 trên I-285. Cần thợ full time hoặc part time. Bao lương cho thợ biết làm everything. 404-312-4744 (C)