• Monday - Apr, 19 2021- 21:20PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Cần sang tiệm vì chuyển đi tiểu bang khác. Tiệm ở Savannah, rất đông khách. Rộng 2,000sqft. Có 8 thợ, 10 bàn, 14 ghế. Tiệm sang trọng, 98% Mỹ trắng, tip cao. Tiệm có 5 năm chứng minh income. Rent: $2,890/tháng, bao gồm CAM+nước & rác. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-988-5852