Tiêm built dc 2 năm , 10 ghế 10 bàn. Income năm 2019 tiệm 300k credit card. Tiệm đây đủ mua vào làm ngay kg cần add thêm gì , khách dễ ,có thợ sẵn. Tiên rent 1750$/month. Diên tích 1200 sf. Được vote 4 sao on Facebook. Tiệm đông khách vì lí do move đi bang khác vì việc học của con nen phải sang tiêm. Thật lòng quan tâm, xin liên hệ: 912-220-0257

CẦN SANG TIỆM NAILS. Tiệm built được 2 năm, 10 ghế 10 bàn 1 phòng wax, 1 phòng ăn, máy giặt, sấy, income năm 2019 tiệm 300K credit card. Tiệm đầy đủ, mua vào làm ngay không cần add thêm gì, khách dễ, có thợ sẵn, tiền rent 1750$/month, diên tích 1200 sf, được vote 4 sao on Facebook. Tiệm đông khách vì lý do move đi bang khác vì việc học của con nên phải sang. Anh chị nào thật lòng quan tâm xin liên lạc Ân 912-220-0257 912-220-0257