Tiệm có 6 ghế, 6 bàn. Good location. Rent: $1,392 + (Nước & CAM). Tiệm ở Suwanee. Giá nail cao, good tip. Xin liên lạc: 404-268-4171

Nhà hàng PHỞ 24 ở Midtown hoặc Smyrna. Cần tuyển NV phục vụ, bếp chính, phụ bếp & manager. Mọi chi tiết xin liên lạc email: wilson@pho24usa.com 404-784-9083 Chiến