Cần thợ làm tay chân nước hoặc bột, full time/part time. Tiệm ở Snellville, gần chợ City Farmers. Xin liên lạc: 770-736-0006