Cần sang tiệm Giá 40k có 6 ghế ,6 bàn. Đảm bảo 2 tháng lấy lại vốn, khách hiền dễ thương thích hợp cho những bạn muốn thử sức làm tiệm đầu tay. Cần thêm thông tin xin liên lạc Phong 470-497-8648