• Monday - Apr, 19 2021- 20:53PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Nhà ở 447 South Susan Creek Drive, Stone Mountain, GA 30083, cách chợ HK 17'. Free điện, nước & wifi. Phòng master $450, Cọc $100. XLL: 856-449-3616

Cần thợ biết là tất cả bao lương $3000/tháng hoặc thợ làm tay chân nước, PT/FT. Tiệm vùng Stone Mountain, cách chợ Hongkong 15 phút. Xin liên lạc Tony: 404-451-3462

Tiệm nail ở Stone Moutain (khách đen). Cách chợ HK và Phở Đại Lợi 1 20'. cần gấp thợ nail nữ. Income từ 4-5K/tháng. Mọn chi tiết XLL: 404-307-2990