Cần sang gấp vì lý do gia đình, khu vực tốt, trong khu Food Depot và Family Dollar. Tiệm ở Stone Mountain rộng rãi: 1,200 sqft. Có 6 bàn, 6 ghế. Có phòng wax, máy giặt, sấy, máy lạnh mới. Tiền rent rất rẻ $1,500/tháng. Còn hợp đồng 5 năm. Giá sang: 45K. Xin vui lòng text hoặc gọi: 404-643-0765