Cần thợ biết làm tất cả (bao lương nếu cần) hoặc thợ tay chân nước. Tiệm vùng Stone Mountain, cách chợ Hongkong 15 phút. Xin liên lạc Tony: 404-451-3462

Cần tuyển phụ bếp và đầu bếp làm lâu dài cho nhà hàng seafood ở Stone Mountain, GA. We are looking for cook and kitchen helper for a seafood market in Stone Mountain, GA. Must be able to work stable.Please contact: 678-796-8899

Cần sang tiệm vùng Stone Mountain. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 404-324-3792