• Thursday - Mar, 4 2021- 09:13AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

CẦN NGƯỜI LÀM KHO

CẦN NGƯỜI LÀM KHO. 2 địa điểm làm việc: Suwanee & Duluth, GA. Vui lòng email resume đến: [email protected]

CẦN THỢ NAIL

Tiệm trong Kroger shopping center, cách Mall of GA 25 phút, hướng 85N cần thợ nail. Lương cao, tip cao. Khách Mỹ trắng. Chủ vui vẻ, không làm khách, chủ chỉ coi tiệm. Tiệm có nhiều khách cho thợ làm. Liên lạc: 770-354-2536

Tiệm ở Suwanee, trong khu Publix, khu Mỹ trắng, nhà giàu, đông khách. Cần thợ làm tay chân nước hoặc biết làm đủ thứ càng tốt, có bằng. Có tinh thần trách nhiệm phục vụ. Lương cao, tip hậu. Nếu cần sẽ bao lương. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-764-3713

Cần thợ bột và TCN, FT/PT. Tiệm ở Tanger Outlet Mall, 85 North. Bao lương $3,400-$4,400/tháng, tùy khả năng. Xin liên lạc: 678-925-3199