• Friday - Sep, 18 2020- 09:39AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Tiệm ở Suwanee, trong khu Publix, khu Mỹ trắng, nhà giàu, đông khách. Cần thợ làm tay chân nước hoặc biết làm đủ thứ càng tốt, có bằng. Có tinh thần trách nhiệm phục vụ. Lương cao, tip hậu. Nếu cần sẽ bao lương. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-764-3713