• Friday - Sep, 18 2020- 11:29AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Cho mướn nhà nguyên căn hoặc mướn phòng ở thành phố Tucker, cách chợ Hong Kong 10 phút lái xe. Giá $400/tháng, bao điện nước. 678-480-4443 Mr. Quyền

CẦN THỢ NAIL

Cần 1 thợ Nữ biết làm đủ thứ, bao lương tùy theo kinh nghiệm. Và cần 1 thợ làm tay chân nước. Tiệm vùng Tucker, cách chợ Hongkong 7 phút lái xe. Xin liên lạc: 770-723-0890 (W)

CẦN THỢ NAIL

Cần thợ bột & tay chân nước part time hoặc full time. Tiệm cách chợ HK 10 phút lái xe. Khách nửa trắng, nửa đen. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ, không tranh giành. Xin liên lạc: 404-966-1714