Trại gà cần bán ở Mississippi, 6 chuồng 44x500, lots of up- grades, Nhà ở trong farm rộng 2,200sf, còn 7 năm hợp đồng với Sanderson Farm. Income $340K/year.Giá bán: $1,650,000. Minh: 601-517-5295 601-517-5295