• Thursday - Apr, 22 2021- 14:06PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: North Carolina (3) - đổi tiểu bang

Thành phố

Có 3 kết quả.

Nhà hàng Việtnam cân bán ở thành phố Durham, bang North Carolina. Chủ muốn về hưu. Location rất tốt, nàm chính giữ trung tâm Research Triangle Park (RTP), văn phòng và khu khách lịch sự. Mọi chi tiết xin nhán tin vào số điện thoại (919) 265-3463. 919-265-3463

Cần thợ có kinh nghiệm. Tiệm ở Shelby, North Carolina. Biết làm đủ thứ lương $1,100/tuần, làm chân tay nước $900/tuần, tất cả hơn ăn chia. Có chỗ ở. Xin liên lạc: 704-471-9545

SANG TIỆM NAIL

Tiệm ở North Carolina cần sang gấp vì muốn move qua tiểu bang khác sống. Tiệm cách chợ HK 2 tiếng. Giá sang 180K, có thể thương lượng. Tiệm có 8 bàn, 10 ghế, hoạt động gần 10 năm, income rất ổn định. Xin liên lạc anh Tim: 828-369-8384 (W)