Cần thợ có kinh nghiệm. Tiệm ở Shelby, North Carolina. Bao lương $1,000/tuần, hơn ăn chia. Có chỗ ở. Xin liên lạc: 704-471-9545

Sang tiệm phở vùng dân cư thu nhập cao Chapel Hill, North Carolina, nằm giữa 2 trường đại học lớn 50K students, rộng 2,000sf, 65 chỗ ngồi, rent rẻ, net income $265k, asking $285K. Gọi Bảo: 919-641-2550 919-641-2550