Cần thợ có kinh nghiệm. Tiệm ở Shelby, North Carolina. Bao lương $1,000/tuần, hơn ăn chia. Có chỗ ở. Xin liên lạc: 704-471-9545