Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: North Carolina (3) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Shelby (1) - đổi thành phố

Cần thợ có kinh nghiệm. Tiệm ở Shelby, North Carolina. Bao lương $1,000/tuần, hơn ăn chia. Có chỗ ở. Xin liên lạc: 704-471-9545