Tiệm làm lâu năm, bên cạnh chợ Publix, ở Aiken, SC, trung tâm TP. Rộng, đẹp, khách sang. *Cần thợ, có chỗ ở riêng, sạch sẽ, có cổng gác an toàn. Xin liên lạc: 803-643-9646 (W)

Cần thợ có bằng SC. Tiệm ở Aiken. Lương $1,200/tuần trở lên, tip cao. Cần thợ biết làm dip & acrylic. Có chỗ ở cho thợ ở xa, nhà gần tiệm, khu an toàn, có thể đi bộ đến tiệm. Xin liên lạc Tuấn: 803-439-2001 (C)

Tiệm ở Hartsville, SC, khách Mỹ trắng. Rent rẻ. Good location, income tốt. Giá sang: 60K. Xin vui lòng liên lạc: 843-917-0068 (W)

Tiệm vùng biển Charleston. Có 24 ghế. Ở Downtown. Income $1,500,000-$2,000,000/năm. Giá sang: $700,000. Mọi chi tiết xin liên lạc: 843-996-2996

Cần gấp thợ có kinh nghiệm làm SNS, tay chân nước or gel. Tiệm ở thành phố Mount Pleasant SC, tiệm sang nhất vùng Mount Pleasant SC. Lương trung bình làm $6,000/tháng, tip trên $400/tuần. Khách 100% Mỹ trắng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Gọi đi làm liền. Xin liên lạc: 843-906-4520 Kathy