Cần sang tiệm vì lý do gia đình. Tiệm ở Cleveland, TN. Có 6 bàn, 4 ghế. Rộng 1,400 sqft. Giá sang: 26K (có thể thương lượng). Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 423-653-5644

Tiệm ở Clarksville, TN. Cần thợ bột & thợ TCN. Bao lương $4,000-$5,000/tháng. Có chỗ ở cho thợ ở xa, có người giữ trẻ nếu cần. XLL: 615-828-1399