Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (515) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Abilene (3) - đổi thành phố

Tiệm tại Abilene TX, cách Dallas 2 tiếng rưỡi cần sang.Tiệm có 7 ghế, 6 bàn, 5 thợ, rent $1500, income $4500-6000/w. Liên lạc: 214-668-9977

Ở khu North Beltline Rd, Garland gần nhà thờ Đức Mẹ và chùa Đạo Quang, parking rộng rãi, rất yên tĩnh. Nhận housing. Xin liên lạc: 619-480-7178

Tiệm Castle nail and Spa cần nhiều thợ nails P/W, dip. shellac, wax, eyelash, facial, massage & tay chân nước. Bao lương $100-$1300/w, khu Mỹ trắng, khách sang, giá cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ và thoải mái có chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm cách Dallas 3 hrs, Houston 5.5hrs, tiệm ở Abilene, TX. Phải có bằng Texas. Xin liên lạc: 325-268-4111 (W) 469-212-5939 Theresa