• Wednesday - Oct, 28 2020- 11:10AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Gyu-Kaku Japanese BBQ,(Addison): 5290 Belt Line Rd #115, Dallas, TX.75254 looking for BOH (Back of House) kitchen prep cooks. Pays: $10-$14 (Training Starts at $10). Please contact Christian: 714-454-3538

Cần thợ biết làm dip, chân tay nước, gel, FT/PT. Nếu cần sẽ bao lương. Tiệm ở Addison. Xin liên lạc: 972-241-1858 214-404-3490

Cần thợ nails kinh nghiệm làm đủ thứ, khu Mỹ trắng, giá cao, walk-in quanh năm, lương $900-$1200/w. Cách Garland, Carrollton, Dallas, Irving 15 phút. Xin gọi: 951-454-3796