Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (428) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: - đổi thành phố

Khu Colleyville (gần Keller) cần thợ, làm 1 ngày hoặc 7 ngày, biết làm tay chân nước hoặc đủ thứ càng tốt. Liên lạc: 817-300-0950

Tiệm ở Colleyville đang cần thợ Gấp. Tiệm đẹp , giá cao . Tiệm khu Mỹ trắng, khách sang . Bao lương tuỳ khả năng Cần sang tiệm. Liên lạc 352-328-8042 Hiền