Cần thợ nails có kinh nghiệm bột , tiệm cách Dallas 2.5hrs, có chỗ ở, có phòng riêng, bao lương. Tiện cho người không có xe. Thật lòng muốn làm việc xin gọi: 903-261-4327 (C)