Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (515) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Cedar Park (3) - đổi thành phố

Cần thợ nail nam/nữ làm bột, gel, SNS. Tiệm khu Mỹ trắng, cách chợ Mỹ Thành 20', giá cao, chia turn công bằng, không giành giật, làm việc vui vẻ. Liên lạc: 512-717-1028

Tiệm I Spa Nails ở Cedar Park, cần thợ bột , bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.Tiệm trong khu shopping center lớn. L/L Hồng: 512-955-4174

VIP nails ở Cedar Park cần thợ nail nam/ nữ biết làm đủ thứ. Nếu cần chủ sẽ bao lương. Xin liên lạc: 512-351-0704