Cần sang tiệm Studio Nail & Spa ở Cedar park, tiệm rông 1,600sf có 9 ghế 7 bàn, phòng wax, phòng ăn.... Ai thật lòng muốn mua xin gọi 512-955-4300