• Monday - Apr, 19 2021- 22:48PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Vì có cơ hội làm ăn, cần sang lại tiệm nails rộng 3,000 sqft, có 15 ghế, 12 bàn, có 2 p. wax & facial, 1 p. eyelashes, 1 phòng hair, 1 văn phòng (Office) riêng biệt, máy giặt/sấy đầy đủ, 2 restrooms. Income cao, khách ổn định từ năm 2012 và walk-in, có 8 thợ và 1 manager, trong khu Mỹ trắng-Colleyville Plaza, mới remodel. Tiệm đẹp, môi trường sạch sẽ, khu sang, giàu nhất ở thành phố Dallas, khách lịch sự, income cao, giá nails cao, tip hậu. Giá bán $198K, rent $5,600/tháng. 310-291-4299

Tiệm nails ở COLLEYVILLE, khu trắng, tip cao, đang rất cần thợ CTN, bột FT/PT bao lương quanh năm, tiệm làm không khí gia đình, Call / Text: 469-594-5109

Khu Colleyville (gần Keller) cần thợ, làm 1 ngày hoặc 7 ngày, biết làm tay chân nước hoặc đủ thứ càng tốt. Liên lạc: 817-300-0950