• Monday - Apr, 19 2021- 20:59PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Cần người share individual nail station ở Coppell. Station rất mới, đẹp và sạch sẽ. Có sẵn ghế spa, bàn và supply. Liên lạc Kacie : 469-216-5770

Cần gấp thợ dipping, chân tay nước, FT/PT. Tiệm tại TP Coppell khu Mỹ trắng tip cao, bao lương cao, đi làm ngay 972-745-1343

Tiệm nail ở Coppell - TX, cần gấp nhiều thợ nails biết làm bột, dip, thợ chân tay nước, khu Mỹ trắng 100%, tip cao, không khí thoải mái, income cao. Nhận thợ có kinh nghiệm muốn làm xuyên bang, bao lương, trên ăn chia (tùy theo kinh nghiệm). Liên lạc: 901-487-5382 (C)