• Monday - Apr, 19 2021- 21:29PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (414) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: DeSoto, Arlington (1) - đổi thành phố

Có 1 kết quả.

Tiệm cách Arlington và Dallas 20 phút lái xe,cần gấp thợ CTN và thợ bột có kinh nghiệm.Tiệm khu 3 màu, giá cao và khách rất dễ thương , kháchrất thích làm designs và không quan trọng giá cả ,cho tip rất OK. Có bao lương cho cả thợ CTN. Cần thợ hiền lành , có tâm và làm việc lâu dài. 469-552-8627