• Thursday - Mar, 4 2021- 09:21AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Tiệm ở 11450 US Hwy 380 Cross Road, suite 140 , TX. 76227 cần thợ nails FT/PT GẤP, bao lương thợ bột $900 - $1,200, chân tay nước $750 . Lớn tuổi OK. Liên lạc: 940-365-9828

Tiệm ở Denton, khách Mỹ trắng, good income, tip cao, cần thợ nails làm FT, biết bột - nexgen - gel - wax - tay chân nước. Tiệm vui vẻ, làm thoải mái, bao lương nếu cần $800-$1,200. Liên lạc Benny: 940-367-5271

Cần sang tiệm nail khu Mỹ trắng, giá cao,đông khách, rent rẻ, 2 phòng facial, 1 phòng ăn, có phòng giặt, 1,700sf, 10 ghế, 8 bàn, supply đầy đủ. Liên lạc: 469-396-8462