• Wednesday - Oct, 28 2020- 12:08PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Tiệm nails ở Desoto, Texas cần gấp thợ CTN và thợ làm everything full time time hoặc part time có kinh nghiệm . Tiệm làm design nhiều , khách dễ và rất chịu chi. Income ổn định .Tiệm cách Arlington và downtown Dallas 20 phút , Garland 35 phút lái xe Rất mong muốn tìm thợ hiền lành và chịu khó. 469-552-8627

Tiệm nails ở Desoto đang cần gấp thợ chân tay nước và thợ bột. Tiệm cách Garland khoảng 35 phút lái xe và cách downtown Dallas / Arlington 20 phút . Tiệm nhỏ nhưng income ổn định. Rất mong tìm được thợ hiền lành và có tâm trong nghề. Có thể text nếu ko kịp bắt phone. 469-552-8627