Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (515) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Desoto (1) - đổi thành phố

Cần nhiều thợ nails nam/ nữ kinh nghiệm, làm giỏi acrylic, và dip cho vùng Desoto, cách Arlington 20'. Tay nghề giỏi sẽ bao lương từ $1,000 trở lên (quanh năm) thợ làm lương từ $1,000 - $1,500/w, tiệm rất đông khách. Liên lạc Trang: 682-266-8450