• Wednesday - Oct, 28 2020- 11:13AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Tiêm nail tại Dickinson cần sang vì lý do moving, 7 ghế, 6 bàn, giá bán $75K, rent $2,100/m, income $26K/m. Tiệm mới remodel, đông khách. Liên lạc: 213-280-3635 Minh

Cần thợ nails có kn, biết làm đủ thứ, bao lương $800/W, trên ăn chia, làm 6 ngày, đóng cửa CN. Xin L/L Kim: 916-505-6924