• Monday - Apr, 19 2021- 22:27PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Cần bán tiệm nails khu sang. Tiệm đẹp, giá nails rất cao, tip hậu, rộng 1800 sqft, 10 ghế, 10 bàn, income từ 32K-35K/m, rent $6500, hiện có 5 thợ, giá bán 165K. Gọi Nina: 469-714-1645