• Thursday - Apr, 22 2021- 14:37PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Cần sang tiệm nail vùng Ennis, Texas. Cần thợ bột full/part time, bao lương $900/tuần. Tiệm nằm ở địa điểm rất tốt, bán $30K, 9 bàn nails, 7 spa, 2 phòng wax, bảo đảm không lấy khách đi đâu hết. Khu ba màu, có nhiều khách walk-ins, cách Arlington hoặc Grand Prairie 40 phút. Xin L/L 817-983-8023 hoặc 972-875-4595. 817-983-8023