• Thursday - Mar, 4 2021- 10:39AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Tiệm cần thợ nails có kinh nghiệm làm đủ thứ , bao lương tùy theo kinh nghiệm. Liên lạc: 469-563-6777

Tiệm cần tuyển thợ nail có kinh nghiệm biết làm dip, pink & white, gel and mani-pedi. Tiệm trên freeway 360, cách Arlington 20 phút. Liên lạc: 817-264-2999

Hai nhà hàng : American & Japanese cần tuyển dụng nhân viên cho nhiều vị trí. Mọi chi tiết liên lạc: 817-682-0006