Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (515) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Euless (1) - đổi thành phố

Tiệm gần Euless, cách Irving và Hurst 10', khu trắng cần gấp thợ tóc PT/FT, lương chia 6/4 hoặc bao lương (tùy kn), có trả Holidays và vacation. Call /Tex: 682-521-7778