Tiệm tại khu Las Colinas Farmer Branch, Irving cần sang vì không trong nghề nên không người trông coi cần bán gấp. Tiệm sạch, 1,500sqft, 14 ghế, 7 bàn, 2 p.wax. Tiệm gần khu làm việc, khách sang, giá nails cao, tip good. Thật lòng xin liên lạc (call/text): 682-251-7998