Cần thợ nails vùng Flower Mound cần thợ nails gấp biết làm tất cả, bao lương $800-$1,000/ w. Liên lạc Ben: 469-358-0695