• Thursday - Mar, 4 2021- 11:14AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Tiệm Nail tại Forney & Rockwall TX, cách Garland 25' , cần nhiều thợ nails GẤP bột và chân tay nước. Bao lương $ 1,000 + up (tùy theo tay nghề). Liên lạc: 972-295-0703

Cần bán tiệm nail, income ổn định, cách Garland 20-30'. Liên lạc: 214-727-0578

Cần thợ nails FT biết làm P/W, dipping, gel and wax, và tay chân nước, bao lương $700 -$1,100/w, tiệm tại Forney, cách Garland, SachSe, Rowlett 20' -30', Mesquite 10'.Liên lac: 972-804-8341