• Wednesday - Oct, 28 2020- 12:27PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Cần bán gấp 8 chuồng gà thịt tại khu vực N. Georgia, size 40 x 500, 31 mẫu đất, có nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Mọi chi tiết xin liên lạc: 864-247-0657

Viêt Nam cơ sở kinh doanh tại Mỹ cần 1 người có liên hệ tại VN hay thường xuyên đi lại giữa 2 nước. Biết sử dụng máy vi tính và có thể làm việc tại nhà. Liên lạc: tglobal112@gmail.com