• Monday - Apr, 19 2021- 21:46PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

GẤP !!! GẤP !!!

Tiệm cần thợ nails chân tay nước, dip. Tiệm tại Grapvine, TX, cách sân bay DFW 5', khu Mỹ trắng, tip cao. Ăn chia, hay bao lương theo thỏa thuận, giờ giấc thoải mái, ít thợ. Liên lạc Hetana 817-818-7838

Cần nhiều thợ nails biết làm đủ thứ, đặc biệt dipping hay chân tay nước, lương từ $800 - $1,200/ w tùy kinh nghiệm. Tiệm Mỹ trắng 99%, lương cao tip hậu, chủ trẻ vui tính và có nhiều quyền lợi cho thợ. Có chỗ ở cho thợ ở xa.GỌI ĐI LÀM LIỀN. Liên lạc Minh 817-808-6401

Nhà hàng cần thợ xào. Liên lạc anh Thái: 682-472-0559