• Wednesday - Oct, 28 2020- 11:16AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Cần thợ biết làm dip, gel, chân tay nước, bao lương hay ăn chia tùy kinh nghiệm. Có thể đi chung xe với chủ. Liên lạc: 469-348-3421

Tiệm tại Greenville TX, cần thợ bột làm đủ thứ, bao lương $700/w (trên ăn chia), nam / nữ OK. Muốn đi chung xe với chủ OK. Tuần làm việc 7 ngày. Liên lạc: 972-799-0168