• Monday - Apr, 19 2021- 22:55PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

cần thợ nail gấp

Tiệm nails ở Greenville, Kaufman và Anna, cần gấp nhiều thợ nam/nữ có kinh nghiệm làm bột, dipping, gel, chân tay nước, wax, eyelash, FT/PT, bao lương $900-$1,000/w, khu Mỹ trắng, tip cao, chỗ làm vui vẻ. CẦN RECEIPTIONIST. Liên lạc Yến: 469-939-3015

Vì không người trông coi cần bán tiệm nail ở Rowlett, good location, rent rẻ, khu Mỹ trắng. Cần thêm thợ dip và chân tay nước. 469-774-7879

Tiệm tại Greenville TX, cần thợ bột làm đủ thứ, nam / nữ OK, tip cao khu Mỹ trắng. Muốn đi chung xe với chủ OK. Tuần làm việc 7 ngày. Liên lạc: 972-799-0168