Cần nhiều thợ nails bao lương từ $700 -$1,000, có kinh nghiệm P& W, everything, 99% khách làm dip, massage, eyelash, facial, chân tay nước. Full Time/ Part Time welcome, khu Mỹ trắng, tip cao, cách Rock Wall 7'. Ưu tiên cho thợ biết làm đủ thứ. CẦN RECEIPTIONIST (Part time), clean up (Full Time) Liên lạc Dustin: 214-727-0578