Chicken Farm cần người partner open 10 chicken house, trại ở West Virginia. Cần $200K down equal to 60% owner. Mọi chi tiết liên hệ Larry Dang: 940-337-3259

Nhận dọn nhà, cơ sở thương mại, đổ rác, nhận dọn đi xuyên bang. Tận tâm và uy tín, L/L: 512-938-8381

Bán xe Mazda 1999, màu silver, 171 K miles, bảo trì tốt, giá, $1,400. Liên lạc: 832-279-5618

Nhà cho thuê ở Sugar Land zip code 77498, giá $1,600/tháng, diện tích 1,604 sqft , 4 Bed, 2 bath, 1 garage 2 xe, khu an ninh, trường học tốt. 281-630-9355