• Tuesday - Oct, 20 2020- 08:59AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Cần một phụ nữ ở lại nhà để chăm sóc một cụ ông 84 tuổi. Lương $2200 - $2300/tháng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: 832-515-3487

Nhà có 2 phòng cho thuê, sau lưng chơ HK 4 giá $350/ m. Bao điện nước, giặt sấy, wifi. Ưu tiên nam độc thân. Liên lạc: 806-410-9944

Viêt Nam cơ sở kinh doanh tại Mỹ cần 1 người có liên hệ tại VN hay thường xuyên đi lại giữa 2 nước. Biết sử dụng máy vi tính và có thể làm việc tại nhà. Liên lạc: tglobal112@gmail.com