• Tuesday - Oct, 20 2020- 09:24AM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Tiệm mới gầni Irving mall, cần gấp nhiều thợ FT/PTbiết bột solar, dip, tay chân nước, facial, eyelash. Bao lương cao (tùy kinh nghiệm). Tiệm cần MANAGER giỏi điều hành, biết tiếng Anh, lương cao. Liên lạc: 469-879-7512

Cần 1 dì biết thương yêu chăm sóc bé 3 tháng tuổi tại Irving. Có phòng riêng. Ưu tiên ở cùng với gia đình. Lương thỏa thuận. Liên lạc Huyền: 434-270-2125