Tiệm Grand Nails tại Irving cần nhiều thợ bột có kn làm everything, FT-PT, giá nails cao, tip cao, income cao. Liên lạc: 817-233-9339

Grand Opening! Tiệm nails ở TP Bedford cần gấp thợ nữ biết làm bột dip và tay chân nước, bao lương $900-$1200/w. Tiệm rộng đẹp, chủ vui vẻ thải mái. Rất thuận tiện cho thợ tại Arlington / Fort Worth & Irving Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc David: 469-855-4745

Cần gấp 2 thợ nữ làm đủ thứ (waxing, acrylic, dip nails). Bao lương (theo kn), khu sang Las Colinas, khách 3 màu, giá cao, tip hậu. Liên lac A Tân: 785-787-0999

Cần người part time nấu bếp biết xào chảo, phải biết chút tiếng Anh, nhà hàng tại Richardson. L/L 469-826-7361