Cần gấp nhiều thợ nails nam/ nữ biết làm tay chân nước, bột dip gel, lương $1,000 - $1,300/w , khu Mỹ trắng, tip cao.Có chỗ ở free, wifi, khu Kilgore cách Dallas 2hr. Liên lạc 920-256-0546