• Monday - Apr, 19 2021- 21:52PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 1 kết quả.

Tiệm cách Arlington 20', Garland 30', cần thợ bột (không phân biệt tuổi tác) bao lương $800 and up, được trả tiền xăng, có thể làm 5 ngày/ tuần, mỗi năm được 2 tuần vacation có lương, rất tiện cho thợ Arlington và Garland. Cần thêm 1 thợ bột hoặc tay chân nước làm full or part-time. Thợ mới ra trường or lớn tuổi OK . Gọi đi làm ngay. Liên lạc: 817-793-4536