• Monday - Apr, 19 2021- 22:18PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 3 kết quả.

Tiệm cách Dallas 2hr, cần thợ nails kinh nghiệm và chân tay nước, biết wax càng tốt. Có chỗ ở, bao lương từ $1,000-$1,200/ 6 ngày. Liên lạc Hồng: .903-746-6641

Cần thợ nữ chân tay nước , và thợ bột. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý. Tiệm mở cửa 6 ngày/tuần, gần Longview cách Dallas 2 tiếng, khu Mỹ trắng, có chỗ ở. Liên lạc cô Uyên: 903-668-2888

Cần gấp thợ nail nữ làm bột ,TCN, ở Longview, có chỗ ở. Lương thỏa thuận tùy theo tay nghề. L/L: 903-553-0702