Nhà hàng Việt Nam in Mansfield TX. cần tuyển phụ bếp lam 6 ngay, nghi thu 2. không cần kinh nghiệm xin gọi 469-233-2172. 817-657-4817