Tại đây có phòng cho share tại địa chỉ 10412 Fort David Pl, McKinny và nhận giữ baby từ 1t - 4t. Nhà thoáng mát, sạch sẽ. Liên lạc Cô Kim: 469-450-4246