• Saturday - Oct, 24 2020- 14:20PM

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383 | Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Texas & các tiểu bang khác: (972) 675-4383
Georgia: (770) 755-5420 | Florida: (407) 894-5111

Có 2 kết quả.

Cần thợ nail chân tay nước hoặc biết làm dip càng tốt, ưu tiên thợ trẻ & nữ..có chổ ở cho người ở xa.. Hoặc các du học sinh, nếu cần có thể chỉ nghề. Xin liên lạc Tuyền: 812-228-6746

Cần người giữ trẻ có kinh nghiệm, từ 50t trở lên, giữ 2 bé gái 3 tuổi và 5 tuổi, bao ăn ở, lương $1800/m, có thể lấy ngày off. L/L Thư: 812-453-2158