Cần cô/dì có kinh nghiệm giữ trẻ sơ sinh, nấu ăn ngon, nhà có phòng riêng, bao ăn ở, thoải mái, rộng rãi. Xin liên lạc Lộc: 432-559-8582