Cần 1 dì giữ 2 bé 5 tuổi và 3 tuổi, ở lại luôn, có phòng riêng và phòng tắm riêng, lương thỏa thuận. L/L 214-799-8858