Vì lý do gia đình tiệm ở vùng N. Richland Hill, khu Mỹ trắng, sang, tip cao. Tiệm mới remodel, 1,500sf, 10 ghế, 6 bàn, 1 mini bar, 1 phòng wax. Thật lòng muốn mua, xin liên llạc: 817-896-4886