Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (515) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: Oklahoma (1) - đổi thành phố

Cần thợ Nails xuyên bang cách Dallas 5 hr, thợ tay chân nước, thợ P/W, dipping and powder,bao lương $1,000 -$ 1,100 /w- $1,200/w, có phòng riêng cho thợ. Vợ chồng OK.Liên lạc: 580-231-7535 580-551-9027