Tiểu bang:

Bạn đang xem rao vặt tại tiểu bang: Texas (428) - đổi tiểu bang

Thành phố:

Bạn đang xem rao vặt tại thành phố: - đổi thành phố

Sang trại gà cách Dallas gần 2 tiếng, gồm có: 8 chuồng, nhà, bạrn mobile home, 52 mẫu đất, đã upgrade, địa điểm tốt, gần city, walmart, good income. Chủ retire để lại tất cả, giảm hơn $200K. Liên lạc: 408-838-7671