Cần thợ nails chân tay nước gấp, bao lương từ $1,000 -$1,200, biết làm dip, gel, có chỗ ở. Liên hệ Tram Anh: 254-488-1790